Wijzigingen in de kleineondernemersregeling

Wijzigingen in de kleineondernemersregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal wijzigingen in de kleineondernemersregeling goedgekeurd.

Enkele van deze wijzigingen zijn:

  • Onder voorwaarden verlenen we met terugwerkende kracht ontheffing van de administratieve verplichtingen voor startende (kleine) ondernemers. Dit doen we tot de dag waarop het verzoek is ingediend.
  • We verlenen onder voorwaarden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013, ontheffing van de administratieve verplichtingen voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders.

Deze en andere wijzigingen kunt u lezen in het besluit van 26 maart 2013.

Het besluit van 13 december 2012 komt hiermee te vervallen.

Zie ook: Kleineondernemersregeling

4 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug