Afzien van vrijwilligersvergoeding geeft recht op giftenaftrek

Afzien van vrijwilligersvergoeding geeft recht op giftenaftrek

Belanghebbende, X, is als vrijwillig bestuurder werkzaam bij een ANBI stichting. In geschil is of X recht heeft op een giftenaftrek van € 1500, voor toepassing van de drempel.

Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat X recht heeft op aftrek van € 1500 in verband met het afzien van een vrijwilligersvergoeding van de stichting. In navolging van de rechtbank is het hof van oordeel dat uit de stukken van het geding volgt dat X aannemelijk heeft gemaakt recht te hebben op een vrijwilligersvergoeding waarover hij vrijelijk kon beschikken. Ook is sprake geweest van een bestuursbesluit van de stichting om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan X. Het gelijk is aan X.

27 januari 2014
Auteur Niek Pilgram

Terug