Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook voor niet-ondernemers?

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook voor niet-ondernemers?

Vorig jaar oordeelde de rechter in Breda dat niet-ondernemers op basis van het gelijkheidsbeginsel ook de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet zouden moeten kunnen toepassen. Dit zou particulieren veel erfbelasting kunnen schelen als zij een nalatenschap of schenking ontvangen. Een zware domper voor de fiscus. De Belastingdienst verwachtte als gevolg van deze uitspraak op jaarbasis ongeveer 30.000 bezwaren erfbelasting en mogelijk meer dan 20.000 bezwaren schenkbelasting. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de houdbaarheid van de rechterlijke uitspraak, legt de staatssecretaris van Financiën de zaak voor aan de Hoge Raad.

 

Massaal bezwaar

Omdat het gaat om een groot aantal bezwaren, volgt de Belastingdienst hiervoor de ‘procedure massaal bezwaar’ voor bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting. Er is een aantal representatieve zaken geselecteerd die de rechter krijgt voorgelegd. De procedure voor massaal bezwaar heeft het voordeel dat de rechter één uitspraak kan doen voor alle aangehouden zaken. Een bezwaarschrift indienen is niet meer nodig. Als de fiscus de zaak bij de rechter verliest, worden óók de aanslagen herzien van de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend mits deze aanslagen op 23 oktober 2012 nog niet definitief vaststonden. Wij houden u op de hoogte.

 

Let op!

Als het een andere kwestie betreft dan de toepassing van het gelijkheidsbeginsel moet er wel degelijk tijdig aan de fiscale bel worden getrokken.

 

5 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug