Bezwaar erfbelasting discriminerend?

Bezwaar erfbelasting wegens discriminerend?

Heeft u een bezwaar erfbelasting ingediend of bent u van plan een bezwaar erfbelasting in te dienen? Grote kans dat u in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaar erfbelasting

Er is door veel andere belastingplichtigen ook een bezwaar erfbelasting ingediend omdat particulieren anders worden behandeld dan ondernemers met een bedrijf. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leiden ertoe dat ondernemers minder erfbelasting betalen over het bedrijfsvermogen dan particulieren over hun privé vermogen.

Conclusie Advocaat Generaal IJzerman

Advocaat Generaal IJzerman (A-G) is nu van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod voor zover de vrijstellingen hoger zijn dan 75%. De A-G stelt voor om rechtsherstel te verlenen door de particuliere verkrijging deels vrij te stellen en wel 25% van de eerste € 1.006.000 en (83% – 75%=) 8% van het meerdere.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad moet deze conclusie nog wel volgen wilt u gelijk krijgen als u een bezwaar erfbelasting heeft ingediend. Meestal volgt de Hoge Raad de A-G maar niet altijd. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Klik

Bezwaar erfbelasting indienen niet nodig

De Belastingdienst volgt definitief de procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting. Een bezwaarschrift indienen is nu niet meer nodig. Als de Belastingdienst de zaak bij de rechter verliest, worden óók de aanslagen herzien van de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Dit geldt voor aanslagen die op 23 oktober 2012 nog niet definitief vaststonden. ”Met deze werkwijze krijgen belastingplichtigen en Belastingdienst op een snelle en eenvoudige manier eerder duidelijkheid”, aldus Weekers.

De procedure geldt voor bezwaarschriften waarbij belastingplichtigen menen dat de vrijstelling van erfbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor privévermogen. Mensen die het om andere redenen niet eens zijn met een aanslag erf- of schenkbelasting zullen nog wel een bezwaarschrift moeten indienen.

Deze werkwijze van massaal bezwaar scheelt tijd en geld voor belastingplichtigen en Belastingdienst. Het heeft verder tot voordeel dat wanneer de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld voor alle aangehouden zaken één collectieve uitspraak kan worden gedaan.

 

 

7 oktober 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug