Btw-correctie voor loon in natura

Btw-correctie voor loon in natura

In het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) gaat het om het uitsluiten van de btw-aftrek bij het uitkeren van loon in natura. Onlangs besliste de Hoge Raad dat deze regeling niet in strijd is met het Europese recht. Ondernemers moeten dus rekening houden met een btw-correctie voor loon in natura op basis van het BUA. In de zaak die de hoogste belastingrechter behandelde verstrekte een ondernemer aan zijn personeel mobiele telefoons en eten en drinken in de bedrijfskantine tegen een gereduceerde prijs. De werknemers gebruikten de mobieltjes ook privé. De btw op de kosten van de mobiele telefoon die was toe te rekenen aan het privégebruik, bracht de ondernemer niet in aftrek (zoals in het BUA is bepaald).

Hoge Raad gaat ‘om’

Op grond van rechtspraak van de Hoge Raad uit 2008 oordeelde het gerechtshof dat de aftrekbeperking voor uitkeringen van loon in natura in strijd is met de Europese wetgeving. De Hoge Raad kwam echter terug op zijn uitspraak naar aanleiding van Europese rechtspraak. De rechter bepaalde nu dat de bepalingen in het BUA wel toelaatbaar zijn. De fiscus mag de btw-aftrek over goederen beperken als deze goederen bedoeld zijn om als loon in natura te worden verstrekt aan werknemers.

 

Praktische gevolgen

De Hoge Raad gaf in zijn corrigerende uitspraak aan dat de belastinginspecteur de btw die in aftrek gebracht is gebracht bij uitkeringen van loon in natura die plaatsvonden vóór 1 januari 2013 niet mag naheffen. Tot die tijd mag een ondernemer zich beroepen op de uitspraak van de Hoge Raad van 14 november 2008. Als een ondernemer in de afgelopen jaren de BUA-correctie wel heeft doorgevoerd en daartegen tijdig bezwaar heeft gemaakt, moet de Belastingdienst de btw terugbetalen. Kijkt u nog eens goed hoe u in de jaren 2008 tot en met 2012 bent omgegaan met de BUA-correctie of neem contact met ons op.

5 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug