Btw-vrijstelling op basis van therapeutisch doel: behandelend arts bepaalt

Btw-vrijstelling op basis van therapeutisch doel: behandelend arts bepaalt

Het besluit Medische vrijstellingen van 24 februari is per 21 mei aangepast. De aanpassingen verduidelijken de juiste toepassing van de vrijstelling.

De behandelend arts of een andere medische beroepsbeoefenaar beslist of de medische behandeling een therapeutisch doel heeft. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld sportkeuringen. Als er een therapeutisch doel is voor de medische handeling geldt een vrijstelling voor de btw.

Als er geen therapeutisch doel is, dan is de dienst belast. Bijvoorbeeld bij DNA-onderzoek om biologische verwantschap vast te stellen, of een lijkschouwing door een forensisch arts.

Meer informatie vindt u bij het besluit aanpassing medische btw-vrijstelling.

24 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug