Buitenlands kenteken aangepakt

Buitenlands kenteken aangepakt

Om een einde te maken aan de situatie dat voor auto’s met een buitenlands kenteken geen MRB wordt betaald, wordt het woonplaatsvermoeden geïntroduceerd. Dit houdt in dat iemand geacht wordt voor de MRB ingezetene van Nederland te zijn als hij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of zich had moeten inschrijven in de GBA. Vanaf het moment dat hij zich inschrijft of had moeten inschrijven, is hij MRB verschuldigd. De fiscus gaat actief op zoek naar auto’s met een buitenlands kenteken.

Buitenlands kenteken

Buitenlands kenteken

27 september 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug