Estate planning

Rust in vermogensoverdracht

Regelmatig leidt een overlijden en de daaropvolgende verdeling van de erfenis tot flinke familieruzies. De Belastingdienst kun je helaas niet onterven; de fiscus pikt zijn graantje mee. Estate planning kan ervoor zorgen dat de belastingafdracht zo laag mogelijk is terwijl vooraf duidelijk is hoe de overdracht van het vermogen gaat plaatsvinden, voor of na het overlijden.

Estate planning

Plan de overdracht van je vermogen

Estate planning is het plannen van je nalatenschap. Door het goed plannen van de overdracht van je vermogen naar kinderen, kleinkinderen, vrienden of goede doelen, kunnen veel conflicten worden voorkomen en kan belasting worden bespaard.

De 5 pijlers van Habermehl

Habermehl gebruikt 5 pijlers voor de estate planning.

 1. huwelijksvoorwaarden
 2. schenkingen
 3. testamenten
 4. pensioen / levensverzekering
 5. internationale aspecten

Door het toepassen of wijzigen van huwelijksvoorwaarden kan er al een belangrijk deel van het vermogen belastingvrij worden overgedragen. Schenkingen leiden tot een lagere belastingdruk als dit goed gepland wordt. Een goed opgesteld testament voorkomt dure erfenissen en met een goed nabestaandenpensioen of een goede levensverzekering kunnen erfgenamen ook in inkomen worden voorzien. Het is nu ook soms mogelijk om te kiezen voor het recht van een bepaald land dat wellicht fiscaal voordeliger is.

Goede estate planning is essentieel

Als je de overdracht van je vermogen van te voren goed plant, dan voorkom je dat:

 • stiefkinderen moeten onderhandelen met stiefmoeder;
 • jouw schoonfamilie je uit huis zet;
 • je een erfenis ten onrechte verwerpt;
 • je kinderen onnodig ruzie maken over de erfenis;
 • jouw erfgenamen teveel erfbelasting betalen;
 • het bedrijf niet kan worden voortgezet;
 • er in 2 landen belasting wordt geheven;
 • het vermogen niet in de familie blijft.

Habermehl heeft jaren ervaring

Habermehl helpt al jaren vele klanten met estate planning. Niet alleen bij vermogende klanten maar ook bij kleine nalatenschappen kan goede estate planning zorgen voor belastingbesparing of rust voor de erflater. Het begint met een intakegesprek waarin je je wensen aangeeft, al dan niet samen met je partner.

Meer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.