Executeur

Wat is een executeur(-testamentair)?

Sinds 2003 spreken we alleen nog over executeur. Dit is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. De persoon behandelt namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap. Hij of zij voert de laatste wil van de overledene uit.

Executeur

Habermehl als executeur

Wij kunnen de rol van executeur op ons nemen en een aantal urgente zaken direct regelen. Dit kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap.

Het kan vaak prettig zijn als de executeur iemand is die geen deel uitmaakt van de familie en met een meer objectieve kijk de te nemen stappen regelt. Vandaar dat wij geregeld gevraagd worden voor deze functie.

Wat doet een executeur?

Hij of zij heeft verschillende taken en bevoegdheden.

 • regelen begrafenis of crematie
 • administratie
 • opzeggen van abonnementen
 • aanschrijven verzekeraars voor de levensverzekering of pensioen
 • betalen van de openstaande rekeningen.
 • taxatie van de woning en inboedel, et cetera.
 • opstellen boedelbeschrijving
 • aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting
 • verkoop van de bezittingen
 • afgifte van legaten
 • voorstellen van verdeling van de nalatenschap

De executeur zal hierna ook verantwoording afleggen aan de erfgenamen over de uitoefening van zijn taak.

Wie kan ik aanstellen?

Je kunt bijna iedereen benoemen. Het is wel belangrijk dat je vertrouwen in die persoon hebt. Hij hoeft geen financiële kennis te hebben maar dit maakt het wel gemakkelijker. Hij is degene die jouw laatste wil moet uitvoeren. Ervaring op het vlak van executele is een zeer grote pre.

Je kunt een familielid, vertrouwenspersoon, notaris, fiscalist of accountant benoemen. Het is aan te raden om voordat je in jouw testament een executeur opneemt, met hem of haar goed te overleggen wat je precies verwacht.
Niet alleen kan een persoon worden benoemd, maar ook een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting). Niet iedereen kan executeur worden. Bijvoorbeeld een minderjarige, iemand waarvan het vermogen onder bewind is gesteld of die failliet is verklaard, kan dit niet zijn. Een executeur kan altijd, na jouw overlijden, de benoeming weigeren. Je kunt een “reserve” executeur benoemen.

Een van onze medewerkers kan voor jou als reserve executeur optreden.

Geen executeur?

Als je er geen benoemt, dan zullen jouw erfgenamen na jouw overlijden samen de nalatenschap afwikkelen. Dit kan onpraktisch zijn als een erfgenaam in het buitenland woont of weigert mee te werken. Eén weigerachtige erfgenaam is al genoeg om de hele afwikkeling van de nalatenschap stil te leggen. Dit kan opgelost worden door een volmacht af te geven.

Wat kunnen mijn erfgenamen nog doen?

Tot 2003 hoefden kinderen een executeur-testamentair niet te accepteren. Zij konden hem zijn bevoegdheden ontnemen. Nu is dat anders. Hij of zij is bevoegd alles te regelen. De erfgenamen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel, via de kantonrechter, de executeur laten ontslaan. De executeur zal wel regelmatig (moeten) overleggen met de erfgenamen. Je kunt in je testament aangeven of, en zo ja wanneer, de executeur zonder overleg mag handelen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld met een langstlevende echtgenoot of minderjarige kinderen, kan de executeur beter niet alleen handelen.

Jouw executeur is wel verplicht uw erfgenamen over alles te informeren. Hij of zij doet er goed aan dit na jouw overlijden goed bij de notaris na te vragen. Als de erfgenamen het niet eens zijn met de acties van de executeur, bijvoorbeeld bij verkoop van de woning, kunnen zij naar de rechter stappen.

Wat kost het executeurschap?

Volgens de wet heeft de executeur recht op één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op zijn sterfdag. Naast het executeurloon mag deze persoon zijn of haar onkosten in rekening brengen. Is er sprake van een professionele executeur dan is het gebruikelijk dat die zijn uurtarief in rekening brengt. Dit moet dan wel in het testament zijn vastgelegd.

Wij brengen als executeur ons uurtarief in rekening. Je kunt ook een vaste prijs afspreken.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de erfbelasting

De executeur is verplicht om de aangifte erfbelasting (mede) te ondertekenen. Dat houdt in dat je ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de verschuldigde erfbelasting.

Wij adviseren om voordat je de functie aanvaardt, een kort overzicht te maken van het vermogen van de overledene. Is er wel voldoende vermogen aanwezig om alle schulden te betalen? Is er buitenlands vermogen? Denk aan de edelweiss constructie. Dit is een constructie waarmee door het gebruik van het beroepsgeheim van notarissen de erfenis van ongeregistreerde bezittingen of bezittingen die vallen onder het bankgeheim buiten de erfbelasting wordt gelaten. Deze mogelijkheid komt voort uit het feit dat erfgenamen niet altijd zelf aangifte kunnen doen.

Ook Habermehl als executeur?

Wil je Habermehl ook als executeur? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en kosten.

Meer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.