Middeling

Sterk wisselend inkomen? Dan kan dit vaak leiden tot belastingteruggave

Ben je ondernemer met wisselend inkomen en heb je een ontslaguitkering genoten? Heb je een sabbatical of ouderschapsverlof opgenomen, of ben je toevallig minder gaan werken? Bij wisselende inkomsten kan middeling vaak leiden tot een belastingteruggave.

Middeling

Middeling

Als middeling aan de orde, heb je recht op belastingteruggave. Indien je inkomen uit werk en woning over een periode erg schommelt, dan betaal je relatief meer belasting dan wanneer het inkomen minder volatiel is. Om dit nadelige effect te compenseren, bestaat er de mogelijkheid om het inkomen, na het definitief worden van de belastingaanslagen over die jaren, over drie aaneengesloten jaren te middelen. Hierbij geldt dat elk jaar slechts eenmaal in de middeling mag worden betrokken.

Het bedrag aan verschuldigde belasting wordt vervolgens herrekend naar het gemiddelde inkomen. Als het totaal aan betaalde belasting over de middelingsperiode met meer dan € 545 afwijkt van het herrekende bedrag aan belasting, dan wordt het gedeelte boven die € 545 aan je terugbetaald.

Habermehl verzorgt voor jou de berekening en het verzoek aan de fiscus.

Voorwaarden middeling

  • Alleen mogelijk voor belastbaar inkomen uit werk en woning.
  • Over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren.
  • Je hebt over deze hele drie jaren belasting betaald in Nederland.
  • Een jaar mag niet twee maal in een middeling worden betrokken.
  • Een verzoek tot middeling moet binnen 36 maanden nadat alle aanslagen over deze jaren onherroepelijk vaststaan, gedaan zijn.
  • Zo’n verzoek moet schriftelijk ingediend worden.
  • Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning, dan is een verliesverrekening mogelijk,
  • Waarbij het inkomen fictief op nul wordt gesteld.

Buitenlands belastingplichtige?

Ben je buitenlands belastingplichtige of heb denk je in aanmerking te komen voor middeling, dan kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met Bernd Koster.

Interessant voor jou?

Wij kunnen nagaan of middelen voor jou interessant is. Neem anders even contact met ons op, zodat wij jouw persoonlijke situatie kunnen doornemen.

Meer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.