Betalingsregeling met de belastingdienst

Wat zijn de voorwaarden?

Tot ons wendde zich een zelfstandig ondernemer in de interieurbranche. Of wij een betalingsregeling met de belastingdienst voor hem konden voorbereiden. Vanwege de crisis hebben wij hier helaas ruime ervaring mee en deze cliënt werd daarom ook doorverwezen door een andere cliënt. Deze had reeds een lopende betalingsregeling met de belastingdienst.

Tot ons wendde zich een zelfstandig ondernemer in de interieurbranche. Of wij een betalingsregeling met de belastingdienst voor hem konden voorbereiden.  Vanwege de crisis hebben wij hier helaas ruime ervaring mee en deze cliënt werd daarom ook doorverwezen door een andere cliënt. Deze had reeds een lopende betalingsregeling met de belastingdienst.

Wat speelde er? Na het overstappen naar een andere accountant kwam deze erachter dat er nog een bedrag aan omzetbelasting (BTW) van € 30.000 verschuldigd was over meerdere jaren. Foutje van de vorige accountant. Tevens waren er nog aanslagen inkomstenbelasting te verwachten. Totaal een bedrag van ruim € 20.000. Geld dat niet direct voorhanden was. De accountant wilde volledige openheid van zaken geven en een brief opstellen met een verzoek om een betalingsregeling met de belastingdienst maar cliënt wilde toch even een check bij ons laten doen. Wat zijn de regels?

Kort telefonisch uitstel voor ondernemers

U kunt telefonisch uitstel van betaling krijgen voor maximaal € 20.000,- als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel van betaling vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van de (oudste) aanslag. U bent wel invorderingsrente verschuldigd.

Voorwaarden telefonisch uitstel

 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
 • Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt in verband met bezwaar telt niet mee voor dit bedrag.
 • U kunt alleen telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor een aanslag die u hebt ontvangen.
 • U hebt geen dwangbevel gekregen voor uw openstaande belastingschuld.
 • U hebt geen onbetaalde vergrijpboete.
 • U hebt voor uw openstaande belastingschuld nog geen uitstel van betaling gekregen.
 • Deze voorwaarde geldt niet als u uitstel had door een bezwaarprocedure.
 • Voor een voorlopige aanslag kunt u alleen uitstel krijgen als de aanslag een datum heeft na 1 november van het belastingjaar.
 • U hebt altijd tijdig aangifte gedaan.

Wij hebben cliënt geadviseerd een bedrag van € 10.000 direct te betalen. Hiermee werd het bedrag aan te betalen BTW € 20.000 en hiervoor was kort uitstel van betaling mogelijk. In deze tijd kon de ondernemer zijn cashflow op orde krijgen en hiermee de openstaande schuld betalen.

Betalingsregeling met de belastingdienst

Voor de nog op te leggen aanslagen inkomstenbelasting moet dan nog apart uitstel van betaling worden aangevraagd. Wat zijn de voorwaarden?

 • In ieder geval geldt dat u belastingaanslagen die na een betalingsregeling met de belastingdienst worden opgelegd, wel op tijd moet betalen.
 • Ook kan en zal de fiscus vragen om zekerheidstelling (een onderpand) voordat zij uitstel verlenen.
 • Als u vermogen heeft, krijgt u in de regel geen betalingsregeling met de belastingdienst voor een belastingaanslag. Als de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog blijken, wellicht weer wel.
 • U moet de belastingschuld binnen 12 maanden kunnen betalen. Alleen voor uitzonderlijke gevallen is een langere periode mogelijk.

Kwijtschelding

Heeft u onvoldoende betalingscapaciteit om uw belastingschuld binnen 12 maanden te betalen? Dan komt u wellicht voor kwijtschelding in aanmerking. Maar rekent u niet op veel medewerking van de belastingdienst hierin. Een goede adviseur kan de tijdslijn optimaal plannen en voor u onderhandelen met de belastingambtenaar.

Saneringsakkoord

Voor de meeste belastingen is het mogelijk een schuldsaneringsregeling te treffen met de belastingdienst en de overige crediteuren. Dit is aan strenge voorwaarden verbonden. De fiscus gaat alleen mee met dit saneringsakkoord als alle overige schuldeisers akkoord gaan en zij een percentage krijgt dat twee keer zo hoog ligt als e overige schuldeisers. Neem contact met ons op voor een uitgebreide uitleg.

Geïnteresseerd in artikelen zoals deze?
Schrijf je gratis in en ontvang ze per mail.
Nieuwsbrief


Bezig met versturen
Datum 1 juni 2013
Auteur Niek PilgramSTEL SNEL JE VRAAG

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen

Relevante artikelen

Zwart geld of buitenlandse bankrekening

Dossier: Zwart sparen of buitenlandse bankrekening Cliënt: Verschillende anonieme cliënten Een fors…

Restbegunstiging

Pensioenregeling Een pensioenregeling heeft tot doel het treffen van een inkomensvoorziening voor bepaalde verzorgingsbehoeftigden. Dit zijn de oud-werknemer, echtgenoot, partner…

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Alles wat met u besproken wordt, blijft onder ons.   Papier vernietigd Al het door ons geproduceerde papier wordt in…