Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Wat u moet weten

Alles wat met u besproken wordt, blijft onder ons. Wij hebben vanuit de beroepsorganisatie een plicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming geven wij nooit informatie aan derden of de belastingdienst, tenzij de wet dat anders bepaalt. Zo kunt u in alle openheid met ons praten zonder dat u belemmerd wordt om bepaalde zaken niet te vermelden.

Meld uw btw aangifte

Papier vernietigd

Al het door ons geproduceerde papier wordt in een afgesloten container binnen in ons kantoor opgeslagen en door een erkend bedrijf opgehaald en vernietigd. Zo liggen uw gegevens nooit op straat.

Beveiliging computers

Onze computers en server zijn zwaar beveiligd. Als een computer wordt vernietigd, gebeurt dit door alle data professioneel te wissen. Zo heeft niemand toegang tot onze gegevens.

Geheimhouding als NOB-lid

Een lid van de NOB heeft op grond van artikel 8 van het Reglement Beroepsuitoefening een geheimhoudingsplicht betreffende alles wat hem in de uitoefening van zijn beroep als belastingadviseur wordt toevertrouwd. Een lid van de NOB dient daarom alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om aan deze geheimhoudingsplicht te kunnen voldoen. Deze verplichting heeft gevolgen voor de fiscale dossiervorming en voor de wijze waarop op verzoeken tot het verstrekken van informatie dient te worden gereageerd.

Geen verschoningsrecht

Anders dan advocaten, notarissen, artsen en geestelijken heeft een belastingadviseur geen wettelijk verschoningsrecht. Dit volgt uit artikel 53a AWR. Hij kan derhalve niet ongemotiveerd weigeren om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Hierbij is het volgende van belang. Op grond van de mededeling van de staatssecretaris van Financiën van 5 januari 1994 (V-N 1994, blz. 456 e.v.) vraagt de Belastingdienst terzake van het verrichten van derdenonderzoek,van belastingadviseurs geen inzage van de aan cliënten verstrekte adviezen en met cliënten gevoerde correspondentie.

Afgeleid verschoningsrecht

Daarnaast heeft de Hoge Raad op 23 september 2005 twee arresten gewezen (gepubliceerd in BNB 2006/21 en V-N 2005/46.5) waarin werd beslist dat de inspecteur geen inzage kan krijgen in door derden opgestelde fiscale rapporten (zoals due diligence rapporten), die bedoeld zijn om de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten of hem daarover te adviseren Volgens de Hoge Raad is inzage krijgen in dergelijke rapporten in strijd met het fair-playbeginsel. De belastingadviseur kan weliswaar geen beroep doen op een wettelijk verschoningsrecht, maar wel op een of meer van de drie andere vormen van verschoningsrecht:

Het afgeleide verschoningsrecht. Een belastingadviseur hoeft geen inzage te geven in correspondentie met advocaten, notarissen en andere personen die een wettelijk verschoningsrecht hebben.
Het informele verschoningsrecht gebaseerd op het fair-playbeginsel. De Hoge Raad heeft beslist dat rapporten en andere geschriften van derden voor zover zij ten doel hebben de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten niet met toepassing van artikel 47 AWR door de Belastingdienst kunnen worden opgevraagd.

Het afgeleide informele verschoningsrecht eveneens gebaseerd op het ‘fairplaybeginsel’. Belastingplichtigen die worden bijgestaan door personen die over een informeel verschoningsrecht beschikken, zoals de belastingadviseur, hoeven evenmin, met een beroep op hun afgeleide informele verschoningsrecht, de aan hen verstrekte vertrouwelijke correspondentie (met name adviezen en fiscale rapporten) aan de inspecteur te geven voor inzage wanneer hij hierom zou verzoeken.
Bron: Geheimhouding NOB

 

Geïnteresseerd in artikelen zoals deze?
Schrijf je gratis in en ontvang ze per mail.
Nieuwsbrief


Bezig met versturen
Datum 15 mei 2013
Auteur Niek PilgramSTEL SNEL JE VRAAG

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen

Relevante artikelen

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Papier vernietigd Al het door ons geproduceerde papier wordt in een afgesloten container binnen in ons kantoor opgeslagen en door…

Toepassing foutenleer

Toepassing foutenleer Dossier: toepassing foutenleer Client: Eigenaar winkelpand

Vakantie? Hoe identiteitsfraude te voorkomen!

Het is niet alleen verboden maar ook onverstandig wegens identiteitsfraude. Wil je weten wat je hiertegen kunt doen?   Wie mag…