Registratie akte belastingdienst

Wat kan er?

Cliënte wil leningsovereenkomsten sluiten met een dochtermaatschappij. Van belang zijn de fiscale voorwaarden voor de zakelijkheid van een lening. Eén daarvan is dat er zekerheden zijn gesteld. Dit kan door middel van een pandrecht. De akte van verpanding moet dan wel geregistreerd zijn bij de belastingdienst. Registratie akte is zeer belangrijk.

Registratie akte belastingdienst

Cliënt: Participatiemaatschappij in de zorg

Cliënte wil leningsovereenkomsten sluiten met een dochtermaatschappij. Van belang zijn de fiscale voorwaarden voor de zakelijkheid van een lening. Eén daarvan is dat er zekerheden zijn gesteld. Dit kan door middel van een pandrecht. De akte van verpanding moet dan wel geregistreerd zijn bij de belastingdienst. Registratie akte is zeer belangrijk.

Vanaf 1 januari 2013 registreert de Belastingdienst alleen akten waarvan registratie verplicht is gesteld. Dit is een gevolg van een wetswijziging.

Op de websites van een aantal instellingen kunt u verouderde informatie vinden over de registratie van onderhandse akten.

Welke akten registreert de Belastingdienst?

De Belastingdienst registreert akten, waarbij registratie akte verplicht is gesteld. Registratie is verplicht bij de volgende akten:

  • registratie akte waarbij u een pandrecht vestigt op een roerende zaak of op de opbrengsten daarvan
  • registratie akte waarbij u een pandrecht vestigt op een recht aan toonder, bijvoorbeeld op een aandelenportefeuille, of op de opbrengsten daarvan
  • registratie akte waarbij u een pandrecht vestigt op een recht dat niet aan toonder of order luidt, bijvoorbeeld op een productierecht zoals een melkquotum, of op de opbrengsten daarvan
  • akte voor een stille cessie van vorderingen
  • akten waarbij u aandelen op naam levert in een beursgenoteerde vennootschap
  • een voorovereenkomst of intentieverklaring

Hoe biedt u een akte aan voor registratie?

Als u een akte wilt laten registreren, biedt u die aan bij een van de belastingkantoren die akten registreren. Dat kan op 2 manieren:

  • U geeft de registratie akte persoonlijk af.
  • U verstuurt de akte per post.

Persoonlijk afgeven

U kunt uw akte persoonlijk afgeven bij een van de belastingkantoren die akten registreren. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De dag waarop u een akte afgeeft, geldt als dag van registratie. Als u een akte afgeeft na 17.00 uur, geldt de eerstvolgende werkdag als dag van registratie van de akte.

Per post

U kunt een akte per post opsturen naar een van de belastingkantoren die akten registreren. Als dag van registratie van de akte geldt dan de dag waarop de Belastingdienst de akte heeft ontvangen.

Geïnteresseerd in artikelen zoals deze?
Schrijf je gratis in en ontvang ze per mail.
Nieuwsbrief


Bezig met versturen
Datum 30 mei 2013
Auteur Niek PilgramSTEL SNEL JE VRAAG

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen

Relevante artikelen

Woonplaats verklikt door buurman!

Waar uw fiscale woonplaats is gelegen, is afhankelijk van feiten en omstandigheden. Doorgaans wordt aan de hand van een aantal…

Uitkering uit levensverzekering

Het kapitaal dat na overlijden van de verzekeringnemer door de levensverzekering wordt uitgekeerd, kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de…

BV oprichten door minderjarig kind

U bent minderjarig en wenst een BV op te richten? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de kantonrechter. Als minderjarige…