Restbegunstiging

Dubbele heffing?

Heeft u als erfgenaam een pensioenuitkering ontvangen door een bepaling in verband met een restbegunstiging opgenomen in de polis? En bent u bang voor dubbele belastingheffing?

Pensioenregeling

Een pensioenregeling heeft tot doel het treffen van een inkomensvoorziening voor bepaalde verzorgingsbehoeftigden. Dit zijn de oud-werknemer, echtgenoot, partner en de kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Wanneer ontvangt u als erfgenaam een pensioenuitkering in verband met een restbegunstiging opgenomen in de polis?

Restbegunstiging

Levensverzekeringen hebben vaak een bepaling in verband met restbegunstiging opgenomen in hun overeenkomst.

Deze bepaling moet voorkomen dat een verzekerde uitkering aan de verzekeringsmaatschappij of pensioenverzekering vervalt omdat geen van de begunstigden in leven is. Het hangt dus van de polis af of bovenstaande situatie zich in de toekomst bij u kan voordoen. Wanneer in de polis een bepaling is opgenomen in verband met restbegunstiging kan het opgebouwde kapitaal van het pensioenfonds worden uitgekeerd aan de onverdeelde boedel van de erflater. Wat zijn voor u als erfgenaam de fiscale gevolgen wanneer u een pensioenuitkering ontvangt in verband met restbegunstiging?

restbegunstiging

Gevolgen

Als erfgenaam dient u rekening te houden met de loonbelasting en de erfbelasting.

De uitkering die u van de verzekerde ontvangt, is belast met loonbelasting en premie volksverzekeringen. De loonbelasting bedraagt maximaal 52%. De bijdrage Zorgverzekeringswet bedraagt in 2014 maximaal 5,4% van € 51.414.

Voor de erfbelasting is van belang of de erflater in Nederland woonachtig was op het moment van overlijden. Nederland is ook heffingsbevoegd wanneer de persoon binnen tien jaar na emigratie overlijdt. De erflater moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U dient als erfgenaam erfbelasting te betalen over het netto bedrag van de pensioenuitkering dat u heeft ontvangen als gevolg van een bepaling die is opgenomen in verband met restbegunstiging. Indien de door u ontvangen erfenis minder dan € 19.935 bedraagt, bent u geen erfbelasting verschuldigd.

Heeft u als erfgenaam een pensioenuitkering ontvangen in verband met een bepaling die is opgenomen in verband met restbegunstiging dan is het mogelijk dat u aan de ene kant over de uitkering loonbelasting, premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet en aan de andere kant erfbelasting verschuldigd bent. In de literatuur gaan echter stemmen op dat dit niet mag.

Conclusie

Mocht u als erfgenaam een pensioenuitkering ontvangen in verband met een bepaling die is opgenomen in verband met restbegunstiging in de polis dan kan het voorkomen dat u hierover loonbelasting en erfbelasting verschuldigd bent. Dubbele belasting dus!

Indien u als erfgenaam een pensioenuitkering ontvangt in verband met een restbegunstigingsbepaling, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u als erfgenaam helpen met het afwikkelen van de aangifte erfbelasting. Tevens kunnen wij bezwaar maken tegen de wellicht strijdige dubbele belastingheffing.

Geïnteresseerd in artikelen zoals deze?
Schrijf je gratis in en ontvang ze per mail.
Nieuwsbrief


Bezig met versturen
Datum 30 januari 2014
Auteur Niek PilgramSTEL SNEL JE VRAAG

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen

Relevante artikelen

Toepassing foutenleer

Toepassing foutenleer Dossier: toepassing foutenleer Client: Eigenaar winkelpand

Registratie akte belastingdienst

Registratie akte belastingdienst Cliënt: Participatiemaatschappij in de zorg Cliënte wil leningsovereenkomsten sluiten met een dochtermaatschappij. Van belang zijn de fiscale…

Vakantie? Hoe identiteitsfraude te voorkomen!

Het is niet alleen verboden maar ook onverstandig wegens identiteitsfraude. Wil je weten wat je hiertegen kunt doen?   Wie mag…