Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Alles wat met u besproken wordt, blijft onder ons.

Wij hebben een plicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming geven wij nooit informatie aan derden of de belastingdienst. Zo kunt u in alle openheid met ons praten zonder dat u belemmerd wordt om bepaalde zaken niet te vermelden.

Alles wat met u besproken wordt, blijft onder ons.

 

Papier vernietigd

Al het door ons geproduceerde papier wordt in een afgesloten container binnen in ons kantoor opgeslagen en door een erkend bedrijf opgehaald en vernietigd. Zo liggen uw gegevens nooit op straat.

Beveiliging computers
Onze computers en server zijn zwaar beveiligd. Als een computer wordt vernietigd, gebeurt dit door alle data professioneel te wissen. Zo heeft niemand toegang tot onze gegevens.

Geheimhouding als NOB-lid
Een lid van de NOB heeft op grond van artikel 8 van het Reglement Beroepsuitoefening een geheimhoudingsplicht betreffende alles wat hem in de uitoefening van zijn beroep als belastingadviseur wordt toevertrouwd. Een lid van de NOB dient daarom alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om aan deze geheimhoudingsplicht te kunnen voldoen. Deze verplichting heeft gevolgen voor de fiscale dossiervorming en voor de wijze waarop op verzoeken tot het verstrekken van informatie dient te worden gereageerd.

Geen verschoningsrecht
Anders dan advocaten, notarissen, artsen en geestelijken heeft een belastingadviseur geen wettelijk verschoningsrecht. Dit volgt uit artikel 53a AWR. Hij kan derhalve niet ongemotiveerd weigeren om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Hierbij is het volgende van belang. Op grond van de mededeling van de staatssecretaris van Financiën van 5 januari 1994 (V-N 1994, blz. 456 e.v.) vraagt de Belastingdienst terzake van het verrichten van derdenonderzoek,van belastingadviseurs geen inzage van de aan cliënten verstrekte adviezen en met cliënten gevoerde correspondentie.

Afgeleid verschoningsrecht
Daarnaast heeft de Hoge Raad op 23 september 2005 twee arresten gewezen (gepubliceerd in BNB 2006/21 en V-N 2005/46.5) waarin werd beslist dat de inspecteur geen inzage kan krijgen in door derden opgestelde fiscale rapporten (zoals due diligence rapporten), die bedoeld zijn om de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten of hem daarover te adviseren Volgens de Hoge Raad is inzage krijgen in dergelijke rapporten in strijd met het fair-playbeginsel. De belastingadviseur kan weliswaar geen beroep doen op een wettelijk verschoningsrecht, maar wel op een of meer van de drie andere vormen van verschoningsrecht:

Het afgeleide verschoningsrecht. Een belastingadviseur hoeft geen inzage te geven in correspondentie met advocaten, notarissen en andere personen die een wettelijk verschoningsrecht hebben.
Het informele verschoningsrecht gebaseerd op het fair-playbeginsel. De Hoge Raad heeft beslist dat rapporten en andere geschriften van derden voor zover zij ten doel hebben de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten niet met toepassing van artikel 47 AWR door de Belastingdienst kunnen worden opgevraagd.
Het afgeleide informele verschoningsrecht eveneens gebaseerd op het ‘fairplaybeginsel’. Belastingplichtigen die worden bijgestaan door personen die over een informeel verschoningsrecht beschikken, zoals de belastingadviseur, hoeven evenmin, met een beroep op hun afgeleide informele verschoningsrecht, de aan hen verstrekte vertrouwelijke correspondentie (met name adviezen en fiscale rapporten) aan de inspecteur te geven voor inzage wanneer hij hierom zou verzoeken.
Bron: Geheimhouding NOB

Geïnteresseerd in artikelen zoals deze?
Schrijf je gratis in en ontvang ze per mail.
Nieuwsbrief


Bezig met versturen
Datum 27 augustus 2015
Auteur adminSTEL SNEL JE VRAAG

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen

Relevante artikelen

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Alles wat met u besproken wordt, blijft onder ons.   Papier vernietigd Al het door ons geproduceerde papier wordt in…

Uitkering uit levensverzekering

Het kapitaal dat na overlijden van de verzekeringnemer door de levensverzekering wordt uitgekeerd, kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de…