Einde (keuze)regeling buitenlandse belastingplichtigen

Einde (keuze)regeling buitenlandse belastingplichtigen

De huidige regeling op grond waarvan buitenlandse belastingplichtigen kunnen kiezen om voor de inkomstenbelasting behandeld te worden als een binnenlandse belastingplichtige is toe aan herziening. De voorgestelde regeling is eenvoudiger dan de huidige regeling. Onder de nieuwe regeling kan men bijvoorbeeld niet meer kiezen voor een gelijke behandeling met binnenlandse belastingplichtigen. Vanaf 1 januari 2015 kwalificeert men namelijk wel of niet als buitenlandse belastingplichtige voor de (nieuwe) regeling. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn in ieder geval inwoners van EU-lidstaten, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of de BES-eilanden die 90% of meer van hun inkomen in Nederland verdienen. Kwalificeert men

als een buitenlands belastingplichtige? Dan heeft men in beginsel recht op dezelfde aftrekposten en  heffingskortingen  als  binnenlandse  belastingplichtigen.  Door  alleen  de  inkomsten  uit Nederland te belasten, kunnen de terugneem- en inhaalregeling en andere voorkomingsregels vervallen. Men gaat dus niet meer uit van het wereldinkomen, gevolgd door een berekening van de voorkoming van dubbele belasting.

25 september 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug