Fiscale scan DGA

Het doel van deze scan is te bezien of u belasting kunt besparen. Daarnaast wordt gescand of uw onderneming onbewust niet voldoet aan de fiscale regelgeving zodat wij dit tijdig voor u kunnen repareren

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Fiscaal scannen van de jaarrekeningen
 • Fiscaal scannen van de verhouding tussen u en uw onderneming
 • Het steekproefsgewijs doornemen van het grootboek
 • Doornemen overeenkomsten en overige afspraken

Dit alles op de meest voorkomende punten die voor u als DGA van belang zijn. Voor een inzage in veelvoorkomende punten is een checklist bijgevoegd.

Checklist Fiscale Scan

Overeenkomsten/vaste stukken:

 • Arbeidsovereenkomst DGA
 • Managementovereenkomst Holding-werkmij
 • Pensioenovereenkomst
 • Leningsovereenkomsten/ rekening courant overeenkomsten
 • Overige overeenkomsten (stamrecht, computer, telewerken, auto etc.)
 • Beschikking fiscale eenheid BTW
 • Beschikking fiscale eenheid VPB
 • Afspraken met fiscus

Loonbelasting

 • Opstelling onkostenvergoeding aanwezig
 • Onbelaste vergoedingen
 • Vooraftrek BTW correcties
 • Forfaitaire vergoeding reiskosten ad 0,19
 • Personeelsopties
 • Personeel ingeleend van derden / VAR
 • Verhuiskostenvergoeding
 • Betalingen aan derden
 • Loonbelasting verminderingen toepast (kinderopvang, lage lonen, S&O, scholing)
 • Eindheffingregeling toepassen ?

Omzetbelasting

 • Creditnota’s
 • 12% BTW Correctie
 • Gemengde prestaties
 • Factuurvereisten
 • Ingrijpende verbouwing?
 • Gebruikte goederenregeling van toepassing
 • Huurders/verhuurders verklaring inzake 90% belast gebruik
 • Buitenlandse leveringen diensten

Algemeen onderneming/BV

 • Waardering activa (voorraden, onderhanden werk, vorderingen)
 • Investeringsaftrek (KIA/EIA)
 • Hoogte en betaling voorlopige aanslag
 • Onroerend goed, woning, bedrijfsruimte (voorziening onderhoud/ waardering / privé, TBS)
 • Projecten of werken in aparte BV
 • Fiscale eenheid, voordelen / nadelen
 • Rente over intercompany vorderingen/ schulden
 • Inlenen personeel (Verklaring arbeidsrelatie)
 • Verschil commercieel en fiscaal resultaat
 • Vervangingsreserve / HIR
 • Boetes en overig beperkt aftrekbare kosten
 • Afwaardering vordering op deelneming
 • Afwaardering deelneming in eerste 5 jaar
 • Passiefpost vooruitontvangen betalingen/ nog te verrichten prestaties
 • Voorziening voor terug te betalen opbrengsten

Privé zaken aandeelhouder / werknemer

 • Salaris optimalisatie
 • Correctie telefoon kosten privé
 • Rente rekening courant aandeelhouder
 • Verhouding Box 3 / Rekening courant
 • TBS regeling
 • Salaris / pensioen meewerkende echtgenote
 • Auto van de zaak versus kilometervergoeding
 • Kostenvergoedingen / telewerken / PC of fiets van de zaak etc.
 • Werkkamer thuis
 • Premies AOV
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Testament opgesteld
 • Vrijstelling oude polissen in box 3
 • Grens aanslag IB optimaal
 • Vrijstellingen box 3 vermogen
 • Hypotheek via BV
 • Voorlopige aanslag
 • Buitengewone lasten
 • Kinderopvang fiscaal optimaal
 • Giften via 5 jaars contract of centreren in enig jaar
 • Middeling
 • Vooruit betaling hypotheekrente zinvol
 • Belastingschulden voor 1 januari betalen
 • Dividend na 1 januari betalen

 

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen