Flitspartnerschap om overdrachtsbelasting te besparen niet geaccepteerd

Flitspartnerschap om overdrachtsbelasting te besparen niet geaccepteerd

De overdracht van vastgoed is in principe belast met 2% overdrachtsbelasting. Onder omstandigheden is de overdracht van vastgoed echter vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Indien een (beperkte) gemeenschap wordt gecreëerd tussen twee mensen waar het vastgoed toe behoort, vindt in beginsel een overdracht plaats van een deel van de eigendom van het vastgoed naar de partner die voor het aangaan van de gemeenschap nog geen eigendom had van het vastgoed. Dit gebeurt vaak bij de omzetting van een huwelijk onder voorwaarden naar een huwelijk in gemeenschap van goederen.

Indien tot het vermogen van een van die echtelieden een huis behoort en dat door het omzetten van het huwelijk tot de huwelijksgemeenschap gaat behoren, is die overdracht vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Hoge Raad niet akkoord

Recentelijk heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over flitspartnerschap en het ontgaan van overdrachtsbelasting.

Een persoon had een aantal panden in eigendom en wenste een deel van de eigendom over te dragen aan iemand anders. Om overdrachtsbelasting te besparen, gingen zij voor één dag een geregistreerd partnerschap aan. Op deze manier creëerden zij een gemeenschap waartoe de panden behoorden. De overgang van een deel van de eigendom van de panden door het ontstaan van de gemeenschap was vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Waar het Hof Arnhem nog had geoordeeld dat het aangaan van een flitspartnerschap, met als enig doel het ontgaan van overdrachtsbelasting, niet in strijd was met de wet, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze “bespaartruc” niet door de beugel kon.

Men zal dus andere manieren moeten bedenken dan het aangaan van een flitspartnerschap om overdrachtsbelasting te besparen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2013:BY0548&keyword=11%2f05609

 

 

16 juli 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug