Gedeeltelijke stamrechtuitkering alsnog mogelijk met terugwerkende kracht

Gedeeltelijke stamrechtuitkering alsnog mogelijk met terugwerkende kracht

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Per die datum geldt overgangsrecht voor reeds bestaande stamrechten. Als in 2014 het gehele stamrechtkapitaal wordt uitgekeerd, is slechts 80% daarvan belastbaar. Als de stamrechtuitkering “gewoon” uitkeert in 2014, is de volledige stamrechtuitkering belast. De 80%-maatregel is bedoeld als stimuleringsmaatregel om zoveel mogelijk stamrechtkapitaal te laten uitkeren. Onduidelijk was of ook gedeeltelijke stamrechtuitkeringen mogelijk waren. Vandaag heeft de Belastingdienst duidelijkheid gegeven en gemeld dat, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014, ook gedeeltelijke stamrechtuitkeringen mogelijk zijn. Deze gedeeltelijke uitkering is evenwel volledig belast, maar u krijgt niet te maken met revisierente.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/gedeeltelijke_stamrechtuitkering_mogelijk_met_terugwerkende_kracht_vanaf_1_januari_2014

5 september 2014
Auteur Niek Pilgram

Terug