Geen zorg BTW meer voor ZZP-er

ZZP-er in de zorg in het gelijk gesteld over BTW

Op 7 oktober is een uitspraak over zorg BTW geweest van Hof Den Bosch. Een anesthesieverpleegkundige die als ZZP-er voor een ziekenhuis werkte, is door de belastingkamer van het gerechtshof in Den Bosch vrijgesteld van BTW. Zij hoefde geen BTW te berekenen over de zorgdienst die zij aan het ziekenhuis leverde. Het gerechtshof bevestigde daarmee de beslissing van de rechtbank in het nadeel van de Belastingdienst.

zorg btw

Uitspraak over zorg btw werkt door naar ZZP-er

Deze uitspraak werkt door naar alle zzp-ers in de zorg die als zelfstandige voor een ziekenhuis of zorginstelling werken. Lange tijd stelde de belastingdienst zich op het standpunt dat zij BTW over hun diensten in de zorg moesten berekenen. Dit standpunt over zorg BTW is nu dus niet meer houdbaar. Deze zzp-ers kunnen nu hun diensten in rekeningen brengen zonder zorg btw zodat zij er netto op vooruit gaan. Voorheen betaalden zij de BTW vaak uit eigen zak omdat het ziekenhuis geen recht op aftrek heeft voor deze zorg BTW.

 

8 oktober 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug