Gevolgen vermogensrendementsheffing bij pieken en dalen vermogen box III niet onbedoeld of onvoorzien

Gevolgen vermogensrendementsheffing bij pieken en dalen vermogen box III niet onbedoeld of onvoorzien

 Sinds 1 januari 2011 geldt bij het bepalen van vermogensrendementsheffing nog maar één waardepeildatum, namelijk 1 januari van het betreffende jaar.

Tot 1 januari 2011 golden als peildata 1 januari en 31 december van het betreffende jaar en werd de gemiddelde waarde van het vermogen in de belastingheffing betrokken.

Nu er nog maar één waardepeildatum geldt, kan dat leiden tot nadelige, maar ook voordelige situaties voor belastingplichtigen.

Indien iemand bijvoorbeeld zijn huis verkoopt en de verkoopopbrengst op zijn spaarrekening heeft staan op 1 januari, dan zal het volledige bedrag in de vermogensrendementsheffing worden betrokken. Wordt er met dat geld na 1 januari vervolgens een deel van een nieuw woning gefinancierd, dan zal toch vermogensrendementsheffing moeten worden betaald over het gehele bedrag. Dit wordt niet aangemerkt als een onbedoeld of onvoorzien effect van de wetswijziging.

Omgekeerd geldt echter dat als het huis wordt verkocht na 1 januari en de verkoopopbrengst wordt op de spaarrekening gestort, zal dat bedrag niet in de vermogensrendementsheffing worden betrokken voor dat betreffende jaar.

 

16 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug