Grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk?

Grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk?

Nederlandse vennootschappen kunnen onder strikte voorwaarden een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting. Als voorwaarde geldt onder andere dat de moedervennootschap een belang van minstens 95% moet hebben in de dochtervennootschappen. Volgens de wet kan geen fiscale eenheid worden gevormd met een vennootschap die feitelijk in een andere EU-lidstaat is gevestigd. Uitzondering geldt als die vennootschap een vaste inrichting in Nederland heeft. De belastingrechter in Amsterdam moest zich onlangs in drie verschillende zaken buigen over de vraag of de Nederlandse fiscus het vormen van een fiscale eenheid in grensoverschrijdende gevallen mag weigeren. Omdat de rechter hier zelf niet uitkwam, heeft hij advies gevraagd aan het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse rechter wil graag weten:

–          of een fiscale eenheid kan worden gevormd tussen twee in Nederland gevestigde zustervennootschappen die worden gehouden door een moedervennootschap die in een andere EU-lidstaat is gevestigd;

–          of een fiscale eenheid kan worden gevormd tussen een in Nederland gevestigde moedervennootschap en een Nederlandse kleindochtervennootschap, terwijl de tussenholding in een andere EU-lidstaat is gevestigd, niet in de fiscale eenheid is opgenomen en geen vaste inrichting in Nederland heeft.

Het is afwachten wat het antwoord van de Europese rechter zal zijn. Wij houden u op de hoogte.

5 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug