Gunstige oude btw-correctie alleen voor zuinige auto’s

Gunstige oude btw-correctie alleen voor zuinige auto’s

Er is een einde gekomen aan de onduidelijkheid die heerste over de btw-correctie voor privégebruik auto in de tijdvakken vóór 1 juli 2011. Tot die datum kon een ondernemer of werkgever de omzetbelasting op de aanschaf en het houden van de auto eerst volledig in aftrek brengen. Daarna moest elk jaar 12% btw worden betaald over het bedrag dat voor de inkomstenbelasting of loonbelasting in aanmerking was genomen als onttrekking of bijtelling (btw-correctie). De hoogte van deze correctie was afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto.

De hoogste belastingrechter oordeelde onlangs dat er in deze regeling verschil werd gemaakt tussen milieuvriendelijke auto’s en andere auto’s. Voor de btw was dit niet toegestaan.

 

Bezwaarschriften

Omdat de staatssecretaris zich al zorgen maakte (naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank), nam hij al eerder maatregelen en wijzigde het beleid van de btw-correctie per 1 juli 2011. Voor de tijdvakken vóór 1 juli 2011 dienden ondernemers met onzuinige auto’s massaal bezwaarschriften in. Zij hoopten dezelfde gunstige btw-correctie te mogen toepassen als gold voor milieuvriendelijke auto’s. De Hoge Raad oordeelde echter dat het gelijkheidsbeginsel niet zover gaat dat men voor het privégebruik van milieuonvriendelijke auto’s dezelfde gunstige btw-correctie mag toepassen.

 

Let op! U kunt het arrest van de Hoge Raad dus niet gebruiken voor btw-correcties van vóór 1 juli 2011. Heeft u ook een bezwaarprocedure lopen tegen de laatste btw-aangifte van 2011? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst dit bezwaar zal afwijzen met een verwijzing naar het arrest.

30 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug