Horen dieren in box 3?

Horen dieren in box 3? Beestenboel bij het bepalen van de vermogensrendementsheffing

 

In Nederland betaalt u belasting over uw vermogen de zogenoemde vermogensrendementsheffing in box 3. In de wet staat omschreven welke vermogensbestanddelen tot de grondslag voor deze heffing behoren.

Dat vermogensbestanddelen als beleggingen en banksaldi tot die grondslag behoren zal u waarschijnlijk niet verbazen, maar dat dieren ook tot deze grondslag kunnen behoren had u wellicht wat minder voor de hand liggend gevonden.

In een uitspraak van het Hof Den Bosch is bepaald dat dieren in box 3 en daarmee wel degelijk onder de vermogensrendementsheffing kunnen vallen.

Een echtpaar had de beschikking over een dierenpark en claimde dat het park inclusief de dieren een voorwerp van wetenschap vormde wat in principe is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing.

Het hof was het daar niet mee eens nu de dieren in het park niet werden gehouden voor wetenschappelijke doeleinden. Daarom dient de waarde van de dieren in de grondslag voor de vermogensrendementsheffing te worden betrokken.

Op grond van deze uitspraak zou uw Weimaraner of uw Siamees u nog wel eens wat meer kunnen gaan kosten.

 

http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx?snelzoeken=t&searchtype=ljn&ljn=CA2544

14 juni 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug