Lager gebruikelijk loon? Onderbouw dit goed

Lager gebruikelijk loon? Onderbouw dit goed

In een recente uitspraak verwierp de rechter de stelling van een bv dat het gebruikelijk loon van de dga lager moest worden vastgesteld dan het fictieve bedrag van € 41.000 (bedrag in 2011, in 2013 € 43.000). De bv droeg als argument aan dat de accountant de winst van de onderneming in 2011 op een bedrag tussen de € 10.000 en € 15.000 had geschat. Maar omdat de bv deze stelling verder helemaal niet kon onderbouwen, was dit volgens de rechter niet voldoende bewijs voor een lager gebruikelijk loon.

Verzuimboete

Daarnaast had de inspecteur een verzuimboete opgelegd omdat de bv geen loonheffingen had ingehouden en afgedragen. Zij zou niet hebben geweten dat zij personeel in dienst had. Maar volgens de rechter had de vennootschap moeten weten dat de dga onder de loonheffingen viel, aangezien de dga bestuurder was van de bv en in Nederland woonde. Er kon dus niet worden gezegd dat die bv het aangifte- en betalingsverzuim helemaal niet kon worden aangerekend. Uiteindelijk bleef zowel het gebruikelijk loon als de verzuimboetes daarom in stand

21 juni 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug