Meldingsplicht Hypotheek

Meldingsplicht hypotheek

Sinds 1 januari 2013 is er het nodige veranderd met betrekking tot een hypotheek voor een eigen woning. Zo moet deze ten minste in 30 jaar annuïtair worden afgelost wil men het recht op hypotheekrenteaftrek behouden. Omdat de belastingdienst de komende jaren te maken zal krijgen met hypotheken die onder het recht vallen zoals dat gold tot 31 december 2012 en onder het nieuwe recht vallen dat geldt vanaf 1 januari 2013, bestaat er in bepaalde gevallen van hypotheekverstrekking een meldingsplicht hypotheek.

Indien bijvoorbeeld wordt geleend van een vriend of familie of indien een DGA een hypotheek van zijn B.V. krijgt, dient daarvan melding te worden gemaakt bij de belastingdienst.

Medio oktober 2013 zal de belastingdienst daarvoor een formulier op de website: www.belastingdienst.nl plaatsen zodat de melding elektronisch kan worden gedaan.

Doet men deze melding niet, dan loopt men het risico dat de aftrek van hypotheekrente wordt geweigerd.

9 juli 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug