Motor op de zaak

Motor op de zaak

De fiscus betaalt mee en geen bijtelling

Een belangrijk voordeel van een motor is dat men bij files op deze vervoermiddelen soms kan doorrijden. Ook parkeer technisch biedt een motor voordelen. Bovendien is mobiliteit door middel van een motor in de meeste gevallen goedkoper dan door middel van een auto. Of het fiscaal ook voordelig is, hangt sterk af van de aanschafprijs van het voertuig, het aantal kilometers dat zal worden gereden en de verhouding zakelijke en privéritten. De wet kent overigens geen “motorkostenforfait” zoals we dat bij de auto wel kennen.

Motor op de zaak

ls de motor tot het ondernemingsvermogen gerekend, dan zijn alle kosten, lasten en afschrijvingen met betrekking tot de motor in eerste instantie aftrekbaar. Denk aan onderhoud, verzekering, benzine, parkeren, gehoorbescherming en benodigde kleding.

Als de motor ook privé wordt gebruikt, is het hiermee corresponderende deel van de kosten niet aftrekbaar. Er moet worden uitgegaan van het werkelijke privégebruik. Dit geldt vanaf de eerste kilometer. Een kilometeradministratie is aan te raden, maar in beginsel niet verplicht. Bij de fiscus geldt namelijk de vrije bewijsleer. Bij afwezigheid van een km-administratie moet van een redelijke schatting worden uitgegaan. Woon-werkverkeer geldt voor de inkomstenbelasting als zakelijk.

Voorbeeld zakelijk

Totale kosten motor € 7.500 ex BTW
Totaal aantal gereden kilometers 30.000
Geschat aandeel privékilometers  20%
Niet-aftrekbare kosten  € 1.500
Effectief aftrekbaar € 6.000

Ook de BTW op de aanschaf, benzine en onderhoud kan in aftrek worden gebracht. Voor het privé gedeelte zal ook een correctie van 20% worden toegepast.

Bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte motor kan anders dan bij een personenauto, gebruik worden gemaakt van de KIA. Deze investeringsaftrek levert een extra aftrek op van 28% van de waarde. Bij een motor met een aanschafprijs van € 20.000 ex BTW mag er dus, naast de afschrijving, een bedrag van € 5.600 extra ten laste van de winst worden gebracht.

Let op: verkeersboetes zijn niet aftrekbaar!

Voorbeeld privé

Als de motor tot het privévermogen wordt gerekend, zijn de kosten niet aftrekbaar, maar kan er wel per zakelijke kilometer inclusief woon-werkverkeer €0,19 ten laste van de winst worden gebracht.

Totale kosten motor € 7.500 ex btw
Totaal aantal gereden kilometers 30.000
Geschat aandeel zakelijke kilometers 80%: 24.000.
Effectief aftrekbaar € 0,19 x 24.000 = € 4.560

Conclusie: de motor op de zaak aankopen verdient in dit voorbeeld de voorkeur. Bij goedkopere motoren zal etikettering als privévermogen voordelig uit kunnen vallen.

Het is dus aan te raden een berekening te maken op basis van het geschatte aantal zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal gereden aantal kilometers met de motor voordat je besluit de motor als zakelijk te etiketteren. Het is niet per definitie voordeliger om de motor op de zaak te zetten.

Meer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen