Navordering voorkomen door terugbetaling uitdeling aan de BV?

Navordering voorkomen door terugbetaling uitdeling aan de BV?

 Een DGA wil nog wel eens meer geld opnemen van zijn BV dan verstandig is. Het gevolg is mogelijk dat de fiscus stelt dat de BV een winstuitdeling aan haar DGA heeft gedaan en dat daarover belasting moet worden betaald. Ten eerste dient de BV 15% dividendbelasting aan de fiscus af te dragen en is de DGA nog eens 10% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. Dit is lastig indien de DGA dacht dat hij het van zijn BV ontvangen bedrag later zou terugbetalen.

Mocht de fiscus na een dergelijke handeling een navorderingsaanslag opleggen, kan deze dan worden voorkomen door het geleende bedrag aan de BV terug te betalen?

In een casus waarin een DGA geld had opgenomen van zijn BV om een verbouwing van zijn huis en fitnessapparatuur te financieren, stelde de inspecteur dat de BV een winstuitdeling aan haar DGA had verricht. De inspecteur legde navorderingsaanslagen op aan de BV en aan de DGA. De DGA probeerde dit te voorkomen door een deel van de middelen die hij had opgenomen aan de BV terug te betalen. Dit hielp echter niets.

De Rechtbank overwoog namelijk dat de (gedeeltelijke) terugbetaling het karakter aan de winstuitdeling niet ontnam. Van belang was hierbij dat er geen terugbetalingsverplichting bestond van de DGA om de opgenomen middelen aan de BV terug te betalen. De DGA werd dus in het ongelijk gesteld.

Om dit te voorkomen, had de DGA een lening bij de BV kunnen afsluiten.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:4637&keyword=NL%3aRBZWB%3a2013%3a4637

12 september 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug