Nieuwe herleidingsregels gepubliceerd

Nieuwe herleidingsregels gepubliceerd

U kunt een nieuwe versie van de herleidingsregels downloaden. In deze versie is een onduidelijkheid in de inhoudingen op bijzondere beloningen aangepast.

In onderdeel B1, B2, C1, C2, D1 en D2 hebben we bij het percentage van 42% de bijbehorende jaarlonen toegevoegd, zodat u weet wanneer u welk inhoudingspercentage moet gebruiken. De inhoudingspercentages hangen af van het jaarloon van de werknemer.

De tabellen voor bijzondere beloningen in onderdeel B1, B2, C1, C2, D1 en D2 zien er nu als volgt uit:

Inhoudingen op bijzondere beloningen

Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeftis de inhouding
0,00%0,00%
37,00%18,50%
42,00% en jaarloon minder dan € 33.36423,50%
42,00% en jaarloon gelijk aan of meer dan € 33.36442,00%
52,00%52,00%

Daarnaast hebben ze bij onderdeel A2 en B2 alle informatie over de witte tabellen verwijderd. Het gaat in deze onderdelen namelijk om werknemers die recht hebben op de tijdelijke heffingskorting en dan zijn altijd de groene tabellen van toepassing.

4 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug