Voorbelasting per staat berekenen

Voorbelasting per staat berekenen

Als u zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties verricht, zult u in beginsel de pro rata methode moeten toepassen bij het berekenen van uw recht op aftrek van voorbelasting. De pro rata methode houdt kort gezegd in dat het aftrekbare deel van de voorbelasting wordt gesteld op de omzet waarvoor recht op aftrek bestaat gedeeld door de totale omzet. Voor het EU-Hof van Justitie kwam de vraag of een hoofdkantoor met verschillende vaste inrichtingen in het buitenland de omzetten van deze vaste inrichtingen mag opnemen in de pro rata berekening. Het Hof oordeelde dat dit niet is toegestaan. Lidstaten mogen zelfs geen bepaling in hun wetgeving opnemen die een dergelijke toepassing van de pro rata berekening toestaat. Zo’n bepaling zou namelijk volgens het Hof zowel de rationele afbakening van het toepassingsgebied van de nationale btw-regelingen als de bestaansreden van de pro rata berekening ernstig ondergraven. Of de vaste inrichtingen zijn gevestigd in EU-lidstaten of in derde landen, is hierbij niet van belang.

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen