Gescheiden echtgenote deelt mee in btw-schuld

Gescheiden echtgenote deelt mee in btw-schuld

Huwen in gemeenschap van goederen heeft als gevolg dat in beginsel iedere echtgenoot bij scheiding recht heeft op de helft van de bezittingen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze fiftyfifty verdeling ook ziet op eventuele btw-schulden. In uitzonderlijke omstandigheden is een afwijking van de verdeling volgens de huwelijksgoederengemeenschap toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als het volgens de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een partner een beroep doet op de fiftyfifty verdeling. Het feit dat een echtgenote niet is betrokken bij de berekening van een btw-schuld in een vaststellingsovereenkomst (VSO), vormt nog geen reden om af te wijken van de fiftyfifty verdeling.

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen