Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering

Wijzigingen in de S&O-afdrachtvermindering

In het Belastingplan 2014 wordt de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering verruimd van € 200.000 naar € 250.000. Hierdoor ziet het hoge percentage van de S&O-afdrachtvermindering op een groter deel van de S&O-loonkosten. Deze maatregel is vooral gericht op kleinere tot middelgrote bedrijven. Tegenover de schijfverlenging staat een verlaging van het percentage in de eerste schijf van 38% naar 35%.

 

S&O-afdrachtvermindering 2012-2014
Jaar2012

 

20132014
Loongrens (in €)110.000200.000250.000
Plafond (in €)14 mln14 mln14 mln
1e schijf42%38%35%
1e schijf starter60%50%50%
2e schijf14%14%14%

 

Ruimere verrekening S&O mogelijk

Soms blijft na afloop van de periode waarop een S&O-verklaring betrekking heeft een nog niet verrekend bedrag aan S&O-afdrachtvermindering over. Onder het Belastingplan 2014 kunnen werkgevers dit bedrag verrekenen met de loonheffing die zij totaal zijn verschuldigd over alle aangiftetijdvakken die eindigen in het kalenderjaar waarin de periode valt waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Dit kunnen aangiftetijdvakken zijn die al zijn verstreken, maar ook tijdvakken die nog volgen in dat kalenderjaar.

 

Tip! Nu moet een werkgever beschikken over een onderzoeks- of een ontwikkelingsafdeling als hij een S&O-verklaring voor een heel kalenderjaar wil aanvragen. Bovendien moet hij in het vorige kalenderjaar een S&O-verklaring hebben ontvangen. Deze twee eisen komen per 1 januari 2014 te vervallen.

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen