Belastingplan 2014 stimuleert vrijval stamrecht

Belastingplan 2014 stimuleert vrijval stamrecht

Als het Belastingplan 2014 wordt aangenomen, zal het vanaf 1 januari 2014 mogelijk zijn om bestaande stamrechten ineens uit te laten keren zonder dat revisierente wordt geheven. Hierdoor vervalt de noodzaak bestaande stamrechten uit te keren in periodieke termijnen. De fiscus maakt daarbij geen onderscheid tussen een stamrecht dat is ondergebracht in een stamrecht-bv, bij een beleggingsinstelling, een bank of een verzekeraar. In alle gevallen is de uitkering belast in box 1. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, betaalt men belasting over slechts 80% van het totale uitgekeerde bedrag.

 

Afschaffing stamrechtvrijstelling

Tegenover deze stimulering om opgebouwde stamrechten te doen vrijvallen staat de geplande afschaffing van de fiscale faciliteiten voor nieuwe stamrechten. Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon zijn dan in het jaar van ontvangst belast inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting.

 

Tip! De financiële gevolgen van de afschaffing van de stamrechtvrijstelling zijn wellicht te beperken als u gebruik maakt van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. U moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen