Alleen voorziening voor kosten van vereffening onder bewindvoering

Alleen voorziening voor kosten van vereffening onder bewindvoering

Als een bv onder bewind wordt gesteld, mag het een voorziening vormen voor de kosten van bewindvoering. Voor zover de kosten van bewindvoering betrekking hebben op normale beheerkosten, mag men in de periode vóór de bewindvoering echter geen voorziening vormen voor deze kosten. In een recente zaak maakte de belastingrechter onderscheid in de taken van een bewindvoerder. Aan de ene kant zijn er activiteiten die zijn gericht op een normaal beheer van de onderneming als ‘going concern’. Daarnaast zijn er werkzaamheden voor de vereffening van die onderneming. De onderneming kan geen normale beheeractiviteiten toerekenen aan een boekjaar dat is geëindigd vóór het begin van de bewindvoering. Op grond van het matchingbeginsel is het dus niet mogelijk om voor de uitgaven van het normale beheer een voorziening te vormen voordat het bewind aanvangt. Het is wel mogelijk om vóór het begin van de bewindvoering een voorziening te vormen voor de kosten die voortvloeien uit de activiteiten voor de vereffening. De ondernemer moet dan wel aannemelijk maken dat deze uitgaven zijn toe te rekenen aan het jaar waarin hij de voorziening wil vormen. Overigens kon de belanghebbende in de zaak voor het hof evenmin aannemelijk maken dat zij in het desbetreffende jaar een vereffening kon verwachten. In deze zaak was het daarom helemaal niet mogelijk om een voorziening te vormen.

Stel snel je vraag

Je kunt je vraag per e-mail stellen. Eén van ons neemt snel contact met je op.

vul je gegevens in
Bezig met versturen