Onderscheid erfbelasting tussen ondernemingsvermogen en privévermogen is geen discriminatie

Onderscheid erfbelasting tussen ondernemingsvermogen en privévermogen is geen discriminatie

Als u als erfgenaam een onderneming erft, kunt u onder omstandigheden gebruik maken van een vrijstelling in de erfbelasting. Deze vrijstelling houdt, kortgezegd, in dat een verkrijging van ondernemingsvermogen tot een waarde van € 1.006.000 volledig is vrijgesteld van erfbelasting. Is de waarde van het ondernemingsvermogen hoger dan € 1.006.000 dan geldt een vrijstelling van 83% voor de waarde die daar boven komt.

Als u als erfgenaam geen onderneming erft maar privévermogen, dan kunt u niet van deze vrijstelling gebruik maken.

De rechtbank Breda had eerder dit jaar geoordeeld dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De Hoge Raad oordeelt nu echter dat het gemaakte onderscheid waarop privévermogen en ondernemingsvermogen in de erfbelasting worden betrokken, niet ongerechtvaardigd discriminerend is. De Hoge Raad overweegt daartoe dat de redenen van de wetgever, namelijk het stimuleren van ondernemerschap, het behoud van economische diversiteit, werkgelegenheid en stabiliteit, gerechtvaardigde doelstellingen zijn waardoor een onderscheid tussen de behandeling van ondernemingsvermogen enerzijds en privévermogen anderzijds niet ongeoorloofd is.

Bron: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Onderscheid-particulier-en-ondernemingsvermogen-niet-discriminerend.aspx

22 november 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug