Ook aanmerkelijk belang via vereniging

Ook aanmerkelijk belang via vereniging

Let op, ook via een vereniging kan een aanmerkelijk belang aanwezig zijn, waarbij de gebruikelijkloonregeling van toepassing is. In een voorbeeld uit de rechtspraak was sprake van een vereniging die alle aandelen hield in een bv. De vereniging had maar vijf leden: een man en zijn echtgenote en hun drie kinderen. De man en zijn echtgenote hadden ieder 50 stemmen in de algemene ledenvergadering van de vereniging. Verder hadden de kinderen ieder één stem. De vereniging bleek bijna alle dividenden die zij ontving van de bv te besteden aan cultuurreizen van haar vijf leden. Volgens de fiscus was de vereniging alleen maar een formele aandeelhouder die de aandelen in de bv voor rekening en risico van de man en zijn echtgenote hield. Het echtpaar had dus een aanmerkelijk belang in de bv. De bv moest hierdoor de gebruikelijkloonregeling toepassen voor de werkzaamheden die de vereniging de man liet verrichten voor de bv.

5 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug