Parkeren op het trottoir? Dan is geen parkeerbelasting verschuldigd.

Iemand die zijn auto parkeert op een parkeerplek dient daar over het algemeen voor te betalen als geen sprake is van onmiddellijk instappen of van laden en lossen. In een verordening is vaak omschreven wat wordt verstaan onder een parkeerplek en wanneer voor het gebruik van die parkeerplek parkeerbelasting is verschuldigd.

Als u parkeert op een dergelijke parkeerplek en te weinig parkeerbelasting betaalt, kunt u een boete krijgen. Die boete bestaat meestal uit het verschuldigde bedrag aan parkeerbelasting vermeerderd met een administratieve boete.

Er zijn echter parkeerplekken waar u kunt parkeren zonder parkeerbelasting verschuldigd te zijn als een dergelijke plek niet als parkeerplek is aangemerkt door de Gemeente. Het trottoir is bijvoorbeeld zo’n plek.

Recentelijk heeft het Hof Amsterdam hierover geoordeeld. Iemand had zijn auto geparkeerd op het trottoir en geen parkeerbelasting betaald. Een ambtenaar die het feit constateerde legde een naheffingsaanslag parkeerbelasting op inclusief boete wegens het niet voldoen van parkeerbelasting door de foutparkeerder. De parkeerder wendde zich echter tot de rechter met als verweer dat het trottoir geen parkeerplaats is en dus ook geen parkeerbelasting verschuldigd kan zijn. Parkeerbelasting is immers slechts verschuldigd bij het parkeren op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt.

Het Hof stelde de foutparkeerder in het gelijk en oordeelde dat de ambtenaar die de boete uitschreef, niet aannemelijk heeft gemaakt dat het belastbare feit voor het opleggen van een aanslag parkeerbelasting zich had voorgedaan. Het Hof overwoog: Nu sprake is van parkeren op een trottoir, heeft belanghebbende geparkeerd op een plek waar dat ingevolge een wettelijk voorschrift (te weten artikel 10 RVV) verboden is. Er is geen sprake van parkeren in de zin van de Verordening. Het belastbare feit heeft zich niet voorgedaan. De naheffingsaanslag is derhalve ten onrechte opgelegd.

Wij raden u overigens niet aan om in Amsterdam op het trottoir te parkeren om zo geen parkeerbelasting te hoeven betalen.

Bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:1723&keyword=parkeerbelasting

12 december 2015
Auteur admin

Terug