Week 16: Maak je bezwaar tegen een aanslag?

Vraag dan om gehoord te worden. Zo krijg je inzage in het dossier van de fiscus!

Ben je het niet eens met een (navorderings)aanslag en wil je hier wat tegen doen? Dien dan een bezwaarschrift in.

Bezwaarschrift

Dien een bezwaarschrift in en vraag inzage

In dit bezwaarschrift schrijf je waarom je het niet eens bent met de belastingaanslag. Het is belangrijk om in deze bezwaarprocedure ook te vragen om gehoord te worden. Je kunt namelijk in een hoorgesprek precies vertellen waarom je de aanslag onjuist vindt.

Maar misschien nog wel belangrijker: je kunt vragen om inzage te krijgen in alle op de zaak betrekking hebbende stukken. De Belastingdienst moet namelijk alle stukken uit het dossier aan jou laten zien. Je mag zelfs kopieën maken van alle documenten.

Forse boete door Habermehl vernietigd

Zo hebben wij eens door inzage in het dossier een forse boete van 50% laten vernietigen. In het boetedossier stond namelijk dat er geen sprake was van opzet of grove schuld. Er moet voor het opleggen van een boete van 50% wel sprake zijn van opzet of grove schuld en als dat niet het geval is, kan de boete niet in stand blijven. De Belastingdienst had zelf in een interne notitie aangegeven dat er geen boete opgelegd had mogen worden. Maar dat is wel gebeurd. Door inzage in het dossier kwam deze fout boven tafel en werd de boete dus vernietigd.

Vraag dus altijd om gehoord te worden in de bezwaarfase, om inzage te krijgen in het dossier.

Hulp nodig bij een bezwaarprocedure?

Neem contact met ons op als jij een bezwaarprocedure wilt opstarten. Onze experts nemen jou de zorg uit handen.

17 april 2018
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.