Week 26: Inkeer met lagere boete!

Soms zelfs boete van 0%

De inkeerregeling is afgeschaft per 2018. Dat betekent dat het volgens de Belastingdienst niet meer mogelijk is om zonder boete nog vermogen aan te geven dat je niet eerder in de aangifte hebt opgenomen, het zogenoemde zwartsparen. Maar dit hoef je niet zomaar te accepteren! Waarom?

Inkeer

Boetes Belastingdienst bij inkeer

Op grond van het EVRM (https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens) mag je echter geen hogere straf krijgen dan de straf die van toepassing was ten tijde van het begaan van het strafbare feit. Dat betekent dat nu geen hogere boete mag worden opgelegd. Twee rechtbanken (Noord-Holland en Gelderland) hebben vorig jaar al geoordeeld dat de boetes die de Belastingdienst oplegt, te hoog zijn.

De boetes die de fiscus oplegt, kunnen dus vaak lager uitvallen dan de 120% die ze nu standaard hanteren. Heb je aangifte gedaan vóór 2010 of tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 dan is de boete zelfs wellicht 0%.

Advies bij inkeren nodig?

Wil jij inkeren en niet de hoge boetes van de Belastingdienst betalen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

26 juni 2018
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.