Tot welk huishouden behoort uw kind?

Tot welk huishouden behoort uw kind?

U heeft onder voorwaarden recht op toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in de inkomstenbelasting. Een van deze voorwaarden is dat in een jaar uw kind jonger dan 12 jaar was en ten minste 6 maanden op uw adres in de GBA stond ingeschreven. Co-ouders kunnen niet aan deze voorwaarde voldoen. Daarom is geregeld dat indien een kind tot het huishouden van beide co-ouders behoort, een van de ouders niet aan de inschrijvingseis hoeft te voldoen.

Een kind dat niet bij u staat ingeschreven hoort pas tot uw huishouden indien hij of zij doorgaans tenminste drie gehele dagen per week tot uw huishouden behoort.

Daar wordt slechts aan voldaan indien het kind iedere week ten minste drie gehele dagen deel uitmaakt van uw huishouden.

Een man waarbij de kinderen niet gewoonlijk iedere week ten minste drie gehele dagen tot zijn huishouden behoorde, maar over het gehele jaar gemiddeld wel drie dagen bij hem waren, had dan ook geen recht op toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

15 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug