Verdient uw alleenstaande kind ongeveer € 38.000 bruto per jaar? Dan geen aftrek levensonderhoud

Verdient uw alleenstaande kind ongeveer € 38.000 bruto per jaar? Dan geen aftrek levensonderhoud

Wanneer u een bijdrage levert aan het levensonderhoud van uw kind dat jonger is dan 21 jaar van ten minste 355 per kwartaal, heeft u onder omstandigheden recht op een forfaitaire aftrek van zulke kosten.

Voorwaarde daarbij is wel dat uw kind niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en u moet zich redelijkerwijs gedrongen kunnen voelen tot het doen van die uitgaven.

Daarbij is van belang of de bijdrage nodig is uw kind in staat te stellen een redelijk bestaan overeenkomstig diens plaats in de samenleving te voeren. De mogelijkheid van uw kind om zelf een inkomen te verwerven is daarbij van belang.

In een zaak waarbij een alleenstaand kind een inkomen had van circa € 38.000 bruto per jaar, werd door de rechter geoordeeld dat geacht moet worden zelf in zijn levensonderhoud te voorzien en een redelijk bestaan overeenkomstig zijn plaats in de samenleving te voeren.

Behoudens bijzondere omstandigheden, acht de rechter een inkomen van € 38.000 dus voldoende om een redelijk bestaan op te bouwen. De ouder in de procedure kon dan ook geen aftrek voor het levensonderhoud van zijn kind claimen.

 

27 mei 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug