Verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000

Verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000

Tot nu toe kan een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar een bedrag schenken van € 51.407 zonder dat het kind schenkbelasting is verschuldigd over dit bedrag. Voorwaarde is wel dat dit bedrag wordt aangewend voor de aankoop van een eigen woning, de aflossing van de eigen woningschuld of voor een verbouwing van de eigen woning of het volgen van een dure opleiding.

In het belastingplan 2014 wordt het bedrag van € 51.407 verhoogd tot € 100.000. Dit betekent dus dat de verhoging tot € 100.000 niet naast de vrijstelling van € 51.407 komt te staan. Heeft een kind al eerder gebruikt gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan wordt dit bedrag gesaldeerd met die € 100.000.

Tevens geldt dat andere ontvangers van een schenking dan kinderen ook éénmalig belastingvrij € 100.000 geschonken kunnen krijgen onder dezelfde voorwaarden dat deze schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

25 september 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug