Verlaging RDA

Verlaging RDA

In 2013 mogen ondernemers op hun fiscale winst een aanvullende aftrek toepassen voor kosten
en uitgaven anders dan loonkosten die direct zijn toe te rekenen aan Research & Development,
de RDA. Het kabinet geeft in de toelichting van het Belastingplan 2014 aan dat zij wil bezuinigen
op de RDA. Het Belastingplan 2014 bevat geen exacte percentages/bedragen voor de RDA,
maar wie dit jaar de RDA heeft genoten en geen veranderde omstandigheden verwacht in 2014,
moet rekening houden met een lagere RDA. Eind 2013 wordt het definitieve RDA-percentage
voor 2014 vastgesteld bij ministeriële regeling.

29 september 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug