Vrijwilligerswerk en gift

Vrijwilligerswerk en gift

Let op: Wanneer u vrijwilligerswerk verricht bij een ANBI en in uw vrijwilligersovereenkomst vermeld staat dat u een vergoeding verkrijgt en dat u deze vergoeding als gift ter beschikking stelt, kunt u dit niet als gift aftrekken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Het recht van de vergoeding en het afzien van de vergoeding zijn in de overeenkomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. U heeft in deze situatie niet vrijwillig kunnen afzien van de vergoeding. Een vereiste voor een gift is dat u bent verarmd. Dit is in deze situatie niet het geval.

U kunt alleen een vrijwilligersvergoeding als gift aftrekken wanneer u aanspraak heeft op een vergoeding, de ANBI bereid is deze vergoeding te betalen en u zelf de keuze heeft om af te zien van de vergoeding. Mocht dit niet bij u het geval zijn, dan kunt u de door u gemaakte kosten indien u geen vergoeding ontvangt als gift in aanmerking nemen in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

13 september 2013
Auteur Niek Pilgram

Terug