Week 10: Vraag om een kostenvergoeding bij bezwaar

Foutje van de fiscus? Zij betalen de gemaakte kosten

Heeft de belastingdienst een fout gemaakt waarvoor je kosten hebt moeten maken om dit te herstellen? Dan draait de fiscus voor deze kosten op. Hoe werkt dat?

kostenvergoeding

Voorwaarden

De belastingdienst heeft een verwijtbare fout gemaakt. (dit komt best vaak voor)

Je hebt een belastingadviseur of boekhouder ingeschakeld die de bezwaarprocedure heeft gevoerd.

Je vraagt om deze kostenvergoeding voordat de belastingdienst uitspraak doet.

Hoe hoog is deze vergoeding?

Voor een bezwaarschrift krijg je een vast bedrag van € 243. Het bedrag kan hoger of lager zijn als het een lastige of juist makkelijke kwestie is.  De werkelijke kosten zijn dus niet van belang.

Moet er daarnaast ook een hoorzitting plaatsvinden of moet je je gelijk halen bij de rechter? Dan zal de vergoeding ook hoger zijn.

23 maart 2017
Auteur Niek Pilgram

Terug