Week 14: DGA: let op premies werknemersverzekeringen

Ben jij samen met je partner(s) aandeelhouder in een BV? Dan denk je wellicht niet direct aan de verplichte werknemersverzekeringen, toch? Je bent immers geen werknemer?!

Als je met 1 of meerdere partners aandeelhouder van een BV bent, doe je dit vaak via een Personal Holding BV (PH). Je bent zelf in dienst van je PH en je sluit een managementovereenkomst af met de werkmaatschappij (WM). De rechtbank oordeelde recent dat de voorwaarden in deze managementovereenkomst zodanig waren dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. Daarmee was er een gezagsverhouding en dus sprake van verplichte verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

dga werknemersverzekeringen verplicht

DGA werknemersverzekeringen verplicht

Iedere werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de werkloosheidswet, WAO, WIA en de Ziektewet. Voor de DGA geldt dit in principe niet.

De arbeidsverhouding van de directeur-grootaandeelhouder wordt voor de werknemersverzekeringen namelijk niet als een dienstbetrekking beschouwd. Dit vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding tussen de DGA en zijn werkgever. Wie als DGA moet worden aangemerkt is bepaald in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.  Het gaat om:

1.de bestuurder die al dan niet tezamen met zijn echtgenoot houder is van ten minste 50% van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap;
2.de bestuurder die al dan niet tezamen met zijn echtgenoot houder is van een zodanig aantal aandelen waardoor hij zijn ontslag kan tegenhouden;
3.de bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;
4.de bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste twee derde deel van de aandelen wordt gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Voorwaarden managementovereenkomst

De rechtbank Gelderland oordeelde recent in ECLI:NL:RBGEL:2019:1115 dat er wel sprake was van een gezagsverhouding omdat in de managementovereenkomst sprake was van de volgende voorwaarden.

  • Er is een maandelijkse vergoeding afgesproken van € 11.666 exclusief btw, waarbij is bepaald dat daarbij wordt uitgegaan van 40 te werken uren per week.
  • Indien door ziekte de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de vergoeding gedurende 12 maanden doorbetaald.
  • De overeenkomst komt per direct te vervallen zodra de PH geen aandeelhouder meer is of bij overlijden van de DGA.
  • Er is een non-concurrentiebeding van twee jaar voor relaties van de werkmaatschappij.
  • De WM sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

Wil je geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen?

Let dan goed op de voorwaarden die je samen afspreekt! In dit geval ging het dus mis voor de aandeelhouders. Wil je zeker weten dat je de goede voorwaarden afspreekt? Laat dan je managementovereenkomst door ons opstellen of door ons nakijken. Neem hiervoor contact met ons op en maak een afspraak.

1 april 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.