Week 21: Nog 1 week om de jaarrekening op te maken

Let op de termijn of vraag uitstel aan

de jaarrekening

De jaarrekening

De jaarrekening van je BV moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt en aan de aandeelhouders voorgelegd worden. Je bent dat volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht. Zorg dat je dit tijdig doet of vraag uitstel aan. Na het vaststellen van de jaarrekening moet deze gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Wie moet deponeren?

De deponeringsplicht geldt voor BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Daarnaast moeten ook VOF’s en CV’s deponeren indien alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn evenals verenigingen en stichtingen met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten.

Wanneer moet je deponeren?

Een BV moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opstellen. De uiterlijke datum hiervoor is bij een kalenderjaar dus 31 mei 2019. Het bestuur legt de jaarrekening dan voor aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen het bestuur uitstel verlenen voor het opstellen van de jaarrekening. Dit uitstel duurt maximaal 5 maanden. De jaarrekening wordt dan uiterlijk opgesteld op 31 oktober. Wij raden aan dit verleende uitstel schriftelijk vast te leggen.

De aandeelhouders hebben dan nog 2 maanden om de jaarrekening vast te stellen. Uiterlijk op
31 december moet de jaarrekening bij de KvK gedeponeerd zijn.

Uitzondering: DGA

Is het bestuur tevens de enige aandeelhouder? Of zijn alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris? Dan vervallen de 2 maanden van vaststellen van de jaarrekening. Je moet dan binnen 8 dagen na het opstellen ook deponeren. De uiterlijke datum is dan 8 november.

Wat als je niet tijdig deponeert?

Als je te laat of niet deponeert, dan is dat een economisch delict. Je kunt hierdoor een boete opgelegd krijgen van de Belastingdienst en het OM. Tevens kan je voor de rechter gedaagd worden.

Als bestuurder kun je tevens in privé aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de BV.

Zorg er dus voor dat je tijdig je jaarrekening opstelt en deponeert.

Hulp nodig?

Wij kunnen jou het opstellen van de jaarrekening, aangiftes en de administratie uit handen nemen. Interesse? Neem dan contact met ons op.

20 mei 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

TerugMeer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.