Week 23

Meld uw onjuiste BTW aangifte!

Heeft u een onjuiste BTW aangifte gedaan? Door artikel 10a AWR moet u dit uit eigen beweging melden!

Het niet of onjuist nakomen van deze informatieverplichting kan door het derde lid van artikel 10a Awr bij het aanwezig zijn van opzet of grove schuld bestraft worden met een vergrijpboete van maximaal 100%! Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

Voorgaande tips gemist?

6 juni 2016
Auteur admin

Terug