Week 25: Heb je een Stamrecht-BV?

Let op tijdig ingaan van de uitkeringen!

Ben je de eigenaar van een Stamrecht-BV? Dan moet je van het stamrechtkapitaal een periodieke uitkering aankopen. Je moet dit uiterlijk op 65-jarige of AOW-gerechtigde leeftijd doen.

periodieke uitkering

Loonbelastingclaim

Je hebt in het verleden een ontslagvergoeding belastingvrij in een Stamrecht-BV gestort. Over dit kapitaal is geen loonbelasting ingehouden. De toekomstige uitkeringen zijn daarmee nog belast met loonbelasting.

Uiterste datum periodieke uitkering

Je hebt daarom een stamrechtovereenkomst gesloten met de BV. In deze overeenkomst staat wanneer de BV jou uiterlijk de periodieke uitkering moet uitbetalen.

Deze uitkeringen moeten volgens de wet uiterlijk ingaan op de AOW-gerechtigde leeftijd of de datum dat je 65 wordt.

Naheffing

Koop je geen periodieke uitkering aan op de uiterlijke datum? Dan kan de Belastingdienst zelf een naheffingsaanslag opleggen voor de loonbelasting die afgedragen had moeten worden.

Tevens kan de Fiscus een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opleggen voor eventuele vrijvalwinst die wordt genoten omdat de stamrechtvoorziening wordt gebruikt voor de aankoop van een periodieke uitkering.

Lees meer

17 juni 2019
Auteur Ginette E. Germeraad

Terug



Meer informatie? Bel of mail ons.
T 035 628 57 53 of info@habermehl.tax
.