Week 25

Heeft u co-ouderschap? Check dan of u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Indien een kind bij u op hetzelfde adres staat ingeschreven en u aan de overige voorwaarden voldoet, komt u vaak in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze korting geldt in principe voor de minstverdienende ouder.

Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is in beginsel vereist dat het kind minstens zes maanden bij u ingeschreven heeft gestaan. In geval van co-ouderschap mag deze eis worden vervangen door de eis dat uw kind doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft. In dat geval hebben beide ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Indien u echter afspreekt dat uw kind de ene week bij u is en de andere week bij uw ex-partner, voldoet u strikt genomen niet aan de eis dat uw kind drie dagen per week bij u is en drie dagen per week bij uw ex-partner. De Rechtbank Gelderland heeft nu echter bepaald dat bij het beoordelen van deze eis beslissend is of bij beide ouders in vrijwel gelijke mate wordt verbleven.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3164

Voorgaande tips gemist?

20 juni 2016
Auteur admin

Terug